Telecom Cup IV


4. aprila 2009 sa uskutocnil uz 4ty rocnik hokejoveho turnaja Telecom Cup, ktoreho sa zucastnuju telekomunikacne spolocnosti, a firmy, ktore uzko spolupracuju s telekomunikacnymi spolocnostami.

Read more »

Telecom Cup III


29.3. 2008 sa uskutocnil dalsi rocnik hokejoveho turnaja Telecom Cup, na ktorom si medzi sebou zmerali sily timy spolocnosti T-Com, T-Mobile, Siemens, Telefonica O2 a Orange. Turnaj sa hral na 2x15 minut cisteho casu v Piestanoch. Titul z vlanajska obhajoval tim T-Mobilu

Read more »

Telecom Cup II

Orange team
24.3. 2007 sa uskutocnil dalsi rocnik hokejoveho turnaja Telecom Cup, na ktorom si medzi sebou zmerali sily timy spolocnosti T-Com, T-Mobile, Siemens a Orange. Turnaj sa hral na 2x20 minut cisteho casu v Piestanoch.

Read more »